Ước muốn căn bản nhất của đàn ông là được làm đàn ông. Với bạn gái, họ cũng muốn được thể hiện mình là đàn ông. Với vợ, họ càng muốn chứng tỏ mình là đàn ông. Với con cái, họ phấn đấu để xác lập vị trí trụ cột gia đình.