(VOV) - Trúc xinh trúc có đầu đình Mai anh đi hội một mình. Lạ chưa!

Thôi đành khăn gói gió đưa Người dưng – em chỉ gửi thưa đôi lời: Mùa xuân, mùa hội mùa chơi Đò đưa, con mắt tiếng cười cũng đưa Hội vui nghiêng nước nghiêng chùa “Nam mô” như thật như đùa câu kinh Mà anh đi hội một mình Chen chân với đá, soi hình với cây Suối sâu, cảnh đẹp, đò đầy Thêm lo người ở chân mây xa vời Thắp hương em khấn đất trời Chở che anh phút mảng vui trên chùa Ngày xuân bước thực, bước mơ Dè thôi chén rượu, châu thơ mà về./.