Sau khi lấy băng dính bịt mồm bảo vệ, trói quặt tay, 3 thanh niên đã cạy cửa phòng tài vụ cuỗm đi 400 triệu đồng.