Một “vũ trụ thần tiên” sắp được xây dựng tại quê hương của ông vua kể chuyện cổ tích - Hans Christian Andersen.