"Tôi biết ơn những kẻ đã cố tình bôi xấu mình vì nhờ có thế mà tôi được rèn luyện và hiểu rõ hơn các giá trị trong cuộc sống", Đan Lê nói về cảm xúc của mình sau những tin đồn đã qua.