Được sự hậu thuẫn của chính giới một số nước và tổ chức quốc tế thiếu thiện chí với Việt Nam, thời gian qua, các tổ chức phản động lưu vong (PĐLV) người Việt và các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền gia tăng hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam, nhằm thực hiện mưu đồ tác động, chuyển hóa, đa nguyên, đa đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN ở nước ta.

Thực hiện mục tiêu “khuấy động” bầu không khí chống Nhà nước Việt Nam ở trong và ngoài nước, các đối tượng PĐLV câu kết với một số phần tử chống đối chính trị trong nước, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc sự thật, vu cáo Việt Nam “vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tự do tôn giáo”. Số đối tượng cầm đầu các tổ chức PĐLV như “Việt Tân”, “Ủy ban bảo vệ nhà báo”, “Phóng viên không biên giới”… phát động chiến dịch phổ biến chương trình có tên “Những kẻ thù của internet” nhân ngày “Thế giới chống kiểm duyệt không gian ảo”, nhằm thu hút sự chú ý của công luận bằng những luận điệu xuyên tạc, rằng chính quyền Việt Nam liên tục theo dõi, đàn áp trên không gian ảo, không cho những người “bất đồng chính kiến” viết nhật kí trên mạng internet; kêu gọi 3 tập đoàn cung ứng dịch vụ internet lớn nhất thế giới là Google, Yahoo và Microsoft “không tiếp tay giúp Chính phủ Việt Nam kiểm soát internet”. Nguyễn Thị Trâm Oanh (ở Đức) thường xuyên liên lạc, vận động số khiếu kiện chây ỳ, cực đoan mà chúng gọi là “dân oan” ở Đà Nẵng cung cấp các thông tin, tài liệu mà chúng cho rằng chính quyền địa phương đàn áp dân khiếu kiện để Oanh đưa ra công luận quốc tế. Bảo Khánh, phóng viên đài “Vietnam Sydney Radio” ở Ô-xtrây-li-a thường xuyên liên lạc với hình thức “phỏng vấn” các đối tượng chống đối trong nước như Nguyễn Khắc Toàn, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng, Vi Đức Hồi, Trần Khải Thanh Thủy… đề nghị thu thập, cung cấp các thông tin, tài liệu mà chúng cho rằng đó là “bằng chứng” khẳng định việc chính quyền Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo, vi phạm nhân quyền, phục vụ hoạt động tuyên truyền chống Việt Nam. Các đối tượng còn vận động chính giới các nước, một số tổ chức quốc tế tăng cường can thiệp, gây sức ép với Việt Nam về vấn đề dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào lộ trình cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế, từ đó từng bước chuyển hướng thể chế chính trị của Việt Nam vận hành theo hướng có lợi cho chúng. Với chiêu bài quen thuộc: Cáo buộc chính quyền Việt Nam “vi phạm dân chủ, nhân quyền”, họ kêu gọi chính giới Mỹ xem xét đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC); đề nghị sớm thông qua “Dự luật nhân quyền Việt Nam 2009-S1159”. Một số đối tượng và tổ chức phản động còn lớn tiếng đề nghị tăng cường gây sức ép, ra các “đạo luật”, “dự luật”, “nghị quyết”… buộc chính quyền Việt Nam “thực thi quyền tự do ngôn luận, nới lỏng kiểm soát internet, đối xử công bằng với người dân tộc thiểu số, công nhận và bảo trợ an toàn cho một số tổ chức phản động, đối tượng chống đối trong nước. Nhằm che giấu cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện, ngăn chặn, vạch trần âm mưu, bộ mặt thật, các đối tượng và tổ chức PĐLV thường dùng thủ đoạn chuyển tiền thông qua việc trao các giải thưởng quốc tế về nhân quyền, trả tiền “nhuận bút” để hỗ trợ kinh phí, khích lệ các đối tượng trong nước gia tăng hoạt động chống đối. Đầu năm 2009, chúng vận động tổ chức “Giám sát nhân quyền quốc tế” trao giải thưởng “Nhân quyền 2008” cho một số đối tượng ở trong nước với tổng giải thưởng 12.000USD. Một số phóng viên báo, đài phản động thường xuyên gửi tiền “nhuận bút” cho hơn 20 đối tượng chống đối ở trong nước vì đã trả lời phỏng vấn, cung cấp bài viết có nội dung phản động cho chúng sử dụng làm tư liệu hoạt động chống phá Việt Nam. Số cầm đầu tổ chức “Việt Tân” ở thành phố Houston, Mỹ còn vận động gửi “quà chúc Tết” tới “các nhà dân chủ” trong nước để khích lệ số này “nhiệt tình hơn nữa” trong các hoạt động chống đối. Dù các thế lực thù địch, phản động có bằng các thủ đoạn và luận điệu xuyên tạc, vu cáo như thế nào cũng không thể phủ nhận được sự thật. Đó là, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn coi con người là mục tiêu, động lực của mọi chính sách phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); luôn nhất quán bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người. Hiến pháp 1992 của Việt Nam bảo đảm mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật; quyền tham gia quản lí công việc của nhà nước và xã hội; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền tự do đi lại và cư trú trên đất nước Việt Nam; quyền khiếu nại và tố cáo; quyền lao động, học tập, chăm sóc sức khỏe... không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo. Trên cơ sở hiến pháp, pháp luật Việt Nam tiếp tục cụ thể hóa các quyền này, phù hợp với các chuẩn mực pháp lí quốc tế về nhân quyền. Việc thực hiện “Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo” được Chính phủ Việt Nam thông qua tháng 5-2002 trên cơ sở Chiến lược Phát triển KT-XH giai đoạn 2001-2010 góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia) trên toàn quốc từ 58,1% năm 1993 xuống còn 14,82% năm 2007, và Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên đạt mục tiêu thiên niên kỉ về xóa đói giảm nghèo. Mọi chính sách phát triển của Việt Nam luôn lấy con người làm trung tâm: Phát triển kinh tế vì con người; tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao dân trí, bảo vệ và cải thiện môi trường… Việt Nam đã gia nhập hầu hết các công ước nhân quyền quốc tế chủ chốt và luôn ủng hộ hoạt động của Hội đồng Nhân quyền; hợp tác đầy đủ với các cơ chế nhân quyền Liên hợp quốc. Bạn bè quốc tế đều công nhận và trên thực tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về thúc đẩy quyền con người, cụ thể là các quyền dân sự và chính trị; quyền của các nhóm dễ bị tổn thương... Chúng ta đã và đang kết hợp hài hòa giữa các giá trị phổ quát của các quyền con người và hoàn cảnh đặc thù riêng của quốc gia, tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng đối thoại trong lĩnh vực quyền con người; nâng cao nhận thức và năng lực của người dân trong việc thụ hưởng các quyền. Đảng, Nhà nước ta luôn xác định các quyền con người không thể tách rời độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Bằng cuộc đấu tranh bất khuất, kiên cường qua nhiều thế kỉ, dân tộc Việt Nam đã khẳng định, quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền được tự quyết định vận mệnh của mình... Cùng với thực hiện các chính sách nhất quán của Nhà nước trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã chủ động đấu tranh vạch mặt các cá nhân, tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống Nhà nước Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Tuy nhiên, mưu đồ lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền hòng vu cáo Việt Nam, thực hiện mưu đồ xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta của các thế lực phản động không hề thay đổi, thậm chí còn gia tăng trong thời gian tới. Cùng với đề cao cảnh giác, phát hiện kịp thời, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn mới của các đối tượng PĐLV, chúng ta cần triệt để khai thác, sử dụng các tiện ích của mạng internet và các phương tiện truyền thông đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, làm cho quần chúng nhân dân, chính giới các nước, thành viên các tổ chức quốc tế, bà con Việt kiều hiểu rõ về thực chất, thành tựu nhân quyền đất nước ta đã đạt được, từng bước xóa bỏ quan niệm sai lầm, sự hoài nghi của về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam trước những luận điệu vu cáo, xuyên tạc sự thật. Các cơ quan, ban, ngành liên quan chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng chiến lược tuyên truyền về dân chủ, nhân quyền; chủ động trao đổi thông tin với đại sứ quán các nước, không để các tổ chức và đối tượng PĐLV cung cấp cho chính giới, quốc hội các nước những thông tin sai sự thật về tình hình nhân quyền Việt Nam. Chúng ta cũng chủ trương đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, vạch trần bản chất chống Nhà nước Việt Nam của các cá nhân, tổ chức PĐLV, đề nghị chính giới, Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế không bao che, dung túng, hậu thuẫn cho các cá nhân, tổ chức PĐLV hoạt động chống Nhà nước Việt Nam. NGỌC GIÁP và ANH QUÂN