DPM trình ĐHCĐ chia cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 50% thay vì 25% như kế hoạch. Trích quỹ khen thưởng 8% LNST tương đương 171,4 tỷ đồng

DPM: Grinling International Limited đã bán 166.000 cp DPM: Ông Lê Cự Tân - TV.HĐQT đã mua 50.000 cp PVN đã thu về hơn 20.000 tỷ đồng nhờ cổ phần hóa đúng sóng chứng khoán như thế nào? DPM: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Tn 2014 Tân chủ tịch Đạm Phú Mỹ quyết trở thành cổ đông của công ty DPM: Ông Lê Cự Tân - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 50.000 cp Xem thêm

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (Đạm Phú Mỹ, mã CK: DPM ) công bố tài liệu cho cuộc họp ĐHCĐ.

24 ngày bảo dưỡng nhà máy, sản lượng vẫn tăng mạnh

Trong nửa đầu năm 2013, giá phân bón của thế giới và trong nước tăng là yếu tố hỗ trợ cho doanh thu của doanh nghiệp. Nhưng đồng thời, giá xăng dầu tăng làm chi phí vận chuyển, bốc xếp tăng từ 5-17%. Các chi phí khác trong lưu thông cũng từ 3-11% so với năm 2012. Đặc biệt, thị trường tuy đã mở rộng nhưng cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhất là phân bón Trung Quốc giá rẻ nhập qua đường tiểu ngạch.

Trong năm qua, DPM tiến hành đợt bảo dưỡng tổng thể nhà máy Đạm Phú Mỹ trong thời gian 24 ngày từ 05/09 – 29/09/2013. Mặc dù vậy, sản lượng sản xuất vẫn tăng mạnh. Năm 2013, DPM sản xuất được 822.000 tấn đạm Phú Mỹ - tăng 96% so với năm 2012 và vượt 7% kế hoạch, nhập khẩu 137.000 tấn phân bón – tăng 92% so với năm 2012 và vượt 4% kế hoạch. Sản lượng kinh doanh của tất cả các mặt hàng đều vượt kế hoạch đem lại doanh thu cho DPM là 10.807 tỷ đồng – tăng 78% so với năm 2012, vượt 7% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của DN đạt 2.142 tỷ - tăng 71% so với năm 2012 và vượt 12% kế hoạch.

Với kết quả rực rỡ này, DPM trình ĐHCĐ chia cổ tức với tỷ lệ 50% bằng tiền mặt thay vì 25% như kế hoạch. Trích quỹ khen thưởng 8% LNST tương đương 171,4 tỷ đồng.

Một số dự án mà DPM đã triển khai trong năm qua như sau:

- DA ĐTXD “Tổ hợp nâng công suất xưởng NH3 và nhà máy SX NPK theo công nghệ hóa học” : kế hoạch đầu tư trong năm 2014 và hoàn thành năm 2017

- DA ĐTXD xưởng SX hóa chất UFC85/Formandehyde: dự kiến khởi công năm 2014 và hoàn thành năm 2017.

- DA ĐTXD nhà máy SX H2O2:đang nghiên cứu để tái khởi động trong năm 2014

- DA ĐTXD tổ hợp SX NH4NO3 và NH3

- DA đầu tư hệ thống đóng bao jumbo tại nhà máy đạm Phú Mỹ: dự kiến tháng 7/2014 hoàn thành

- DA Kho cảng Đà Nẵng: DA đang chậm tiến độ

- Kho/bến xếp dỡ Tây Ninh: chậm tiến độ

- Kho/bến xếp dỡ Long An: đã đưa vào khai thác

- Kho Ninh Thuận: hoàn thành thi công, đang tiến hành thủ tục chuyển nhượng đất đai và tài sản trên đất cho TCT

- Kho Cảng Cái Cui

- Kho Bình Phước

- Kho Gia Lai

Năm 2014 tiếp tục đặt kế hoạch thấp

Mục tiêu năm 2014 của DPM là sản xuất và tiêu thụ 800.000 tấn đạm Phú Mỹ, 46 triệu bao bì. Doanh thu kế hoạch là 8.700 tỷ, lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 1.384 tỷ và lợi nhuận sau thuế kế hoạch là 1.219 tỷ. Những chỉ tiêu này đều rất thấp so với kết quả đã đạt được trong năm 2013.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2014 cũng là 25% - tương đương mức cổ tức kế hoạch 2013 trước đây. Tuy nhiên, tỷ lệ chính thức sẽ được quyết định tại ĐHCĐ thường niên 2015.

Tại kỳ họp này, HĐQT cũng trình ĐHCĐ phê chuẩn quyết định bổ nhiệm ông Lê Cự Tân - phó Tổng giám đốc Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam vào vị trí chủ tịch HĐQT (có hiệu lực từ ngày 12/12/2013).

Báo cáo tình hình SXKD của TGĐ

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

Hà Phương

Theo Trí Thức Trẻ/DPM