Theo một thông báo công bố ngày 30/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak nói rằng việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Xyri là một mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại của nước này.