(TT&VH) - Trên chiếc xe buýt chật cứng, một bà nhã nhặn hỏi người đàn ông đứng bên cạnh: - Xin lỗi, ông có phải là một ông tướng mặc thường phục không ạ? - Không! - Hay ông là một sĩ quan cảnh sát? - Không phải! - Hay có lẽ ông có một người họ hàng nắm giữ chức vụ rất cao? - Không hề! - Vậy ông có quyền gì mà dẫm lên chân tôi thế này!