(TNO) 29 năm sau ngày cưới, bà Eija-Riitta (người Thụy Điển) mới công khai tiết lộ danh tánh đấng phu quân. Ông ta tên là Bức tường Berlin!