Do nghi ngờ anh Long tố cáo mình liên quan đến ma túy, Hưng rủ một nhóm thanh niên tìm "nghi can" để trả thù. Tuy nhiên, Hưng đâm nhầm khiến bạn anh Long tử vong.