KTĐT - Ngày 31/7, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác chống úng tại huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Trì và Đan Phượng.

Để chuẩn bị cho công tác phòng chống úng, ngập trong mùa mưa bão, ngay từ đầu tháng 3/2012, các công ty thủy lợi trên địa bàn TP đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình, trên cơ sở đó xây dựng phương án phòng chống úng vụ Mùa và bảo đảm an toàn cho các hồ chứa. Công ty TNHH một thành viên thủy lợi sông Đáy đã tập trung tu sửa, cải tạo, nâng cấp kịp thời các công trình bị hư hỏng nặng bằng các nguồn vốn, đến ngày 31/5/2012, các công trình đưa vào phục vụ chống úng cơ bản hoàn thành. Đã tổ chức thi công 67 công trình phục vụ chống úng; triển khai sửa chữa 50 công trình sử dụng vốn thường xuyên và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm tiêu…

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt đã đi kiểm tra hệ thống phân lũ sông Đáy tại khu vực huyện Đan Phượng. Đến thời điểm này, các công trình chống úng đưa vào hoạt động đều đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt công tác phòng chống lụt, bão, úng. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các công ty thủy lợi cần quan tâm đến diễn biến thời tiết, bố trí người trực tại các trạm bơm tiêu úng để vận hành kịp thời khi có mưa bão xảy ra, hạn chế thấp nhất tình trạng thiệt hại hoa màu do ngập úng.