(PL)- UBND TP vừa có công văn chỉ đạo giám đốc các Sở GD&ĐT, LĐ-TB&XH, giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP chủ động phối hợp với các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP rà soát số sinh viên đang gặp khó khăn để có biện pháp hỗ trợ;

đồng thời bảo đảm nguồn vốn vay tín dụng cho học sinh, sinh viên vay để học tập theo quy định.

TP cũng giao các quận, huyện chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn thống kê cụ thể danh sách học sinh đã trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ nhưng không đi học được; sinh viên đang học ở các trường ĐH, CĐ phải bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn… để có giải pháp hỗ trợ không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học…

N.NAM