Ngày 20/10, CATP Hà Nội đã tổ chức sơ kết công tác tài chính 9 tháng đầu năm, đồng thời quán triệt, phổ biến một số quy định mới về công tác tài chính.