Văn phòng UBND TP.Hà Nội ban hành Kế hoạch số 11/KH-VP đảm bảo an ninh trật tự phục vụ kỳ họp thứ XVI HĐND Thành phố khóa XIV (kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ) diễn ra ngày 14.4.2016.

Theo đó, Văn phòng UBND TP đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, thành lập tổ công tác do lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã phụ trách, phối hợp với Văn phòng UBND TP, Ban Tiếp công dân TP và các lực lượng có liên quan kịp thời xử lý khi có tình trạng công dân tập trung đông người khiếu kiện hoặc công dân khiếu kiện không đúng nơi quy định, không để ảnh hưởng đến kỳ họp thứ 16 HĐND TP.

Dam bao an ninh trat tu phuc vu ky hop thu 16 HDND TP khoa XIV - Anh 1

Công an TP.Hà Nội chỉ đạo, bố trí lực lượng, triển khai phương án giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực Trụ sở HĐND, UBND TP nơi diễn ra kỳ họp.

Công an quận Hoàn Kiếm chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan, chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý tình trạng công dân khiếu kiện không đúng nơi quy định tại khu vực trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND TP theo kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự đã được phê duyệt.

Ban Tiếp công dân TP, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân TP, chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời tình trạng công dân khiếu kiện gây mất trật tự công cộng.Tổng Cty Vận tải Hà Nội bố trí 2 xe buýt trực thường xuyên (từ 6h30 đến 17h) ngày 14.4 tại địa điểm phù hợp trong thời gian diễn ra kỳ họp để thực hiện theo kế hoạch.

Sở Y tế Hà Nội bố trí 1 xe cấp cứu 115 trực thường xuyên tại địa điểm phù hợp trong thời gian diễn ra kỳ họp để thực hiện theo kế hoạch. Ban Tiếp công dân TP là đầu mối trực tiếp, thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện; tổng hợp tình hình báo cáo kịp thời lãnh đạo UBND TP chỉ đạo giải quyết.

HN