Bộ Y tế vừa có Công văn số 6741/BYT-AIDS gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc mở rộng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nhiễm HIV/AIDS.

Dam bao 100% nguoi nhiem HIV co the BHYT - Anh 1

Ảnh minh họa từ internet.

Nội dung công văn cho biết, trong bối cảnh các nguồn viện trợ quốc tế cho phòng, chống HIV/AIDS đang cắt giảm mạnh, ngày 11/4/2016, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2488/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc cung ứng thuốc kháng vi rút để điều trị HIV/AIDS (thuốc ARV). Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo phải bảo đảm 100% số người nhiễm HIV có thẻ BHYT. Đây là giải pháp rất quan trọng để người nhiễm HIV được tiếp cận với thuốc ARV kịp thời, đảm bảo sức khỏe, giảm tử vong, đồng thời giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

Để triển khai thực hiện chỉ đạo này của Phó Thủ tướng, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai một số việc sau đây:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người nhiễm HIV tham gia BHYT. Đối với người nhiễm HIV thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, vận động tất cả thành viên hộ gia đình tham gia BHYT để được giảm mức đóng theo quy định của Luật BHYT, nhưng không bắt buộc tất cả thành viên hộ gia đình tham gia cùng một thời điểm, tạo điều kiện để người nhiễm HIV tham gia BHYT.

Thứ hai, giao Sở Y tế rà soát, tổng hợp danh sách người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ BHYT trên địa bàn đang được quản lý tại các cơ sở y tế, các Trung tâm thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ sở khác; tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị liên quan huy động kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT, đảm bảo 100% người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT theo chỉ đạo nêu trên của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, tùy điều kiện cụ thể, UBND tỉnh giao Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại các địa phương (hoặc một đơn vị phù hợp) là đơn vị quản lý các nguồn kinh phí huy động cho việc mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV.

Đối với các tỉnh chưa thành lập Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, Sở Y tế lập đề án trình UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương ra quyết định thành lập Quỹ căn cứ theo Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS trong năm 2016.

Trong thời gian chờ thành lập Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, Sở Y tế giao Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố (hoặc một đơn vị phù hợp) quản lý nguồn kinh phí huy động cho việc mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS.

Thứ tư, căn cứ danh sách người nhiễm HIV chưa tham gia BHYT, Sở Y tế phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác định người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn không được ngân sách nhà nước hỗ trợ để bố trí ngân sách hỗ trợ mua thẻ BHYT từ nguồn kết dư quỹ BHYT tại địa phương, ngân sách địa phương, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các nguồn huy động hợp pháp khác. Sở Y tế chịu trách nhiệm chuyển danh sách người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ BHYT và kinh phí cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để được cấp thẻ BHYT theo quy định…

Mai Hiền