Dale Carnegie Traning - tổ chức hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực (chủ yếu là tầng lớp doanh nhân) đã chính thức đưa đi vào hoạt động tại Việt Nam với tên gọi Trường Đào tạo Doanh nhân Đắc Nhân Tâm tại Central Plaza (số 17, Lê Duẩn, TP.HCM).