Theo kế hoạch bắt đầu từ tháng 10 cho đến hết năm 2016, ngành Nông nghiệp phối hợp với các địa phương tổ chức lấy mẫu nước tiểu heo tại các trang trại có quy mô từ trên 100 con...

Dak Nong: Tang cuong kiem tra chat cam trong chan nuoi - Anh 1

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 399/KH-UBND chỉ đạo Sở NN-PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi và cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch bắt đầu từ tháng 10 cho đến hết năm 2016, ngành Nông nghiệp phối hợp với các địa phương tổ chức lấy mẫu nước tiểu heo tại các trang trại có quy mô từ trên 100 con, mẫu thức ăn chăn nuôi, thuốc thú ý để xét nghiệm chất cấm, kháng sinh cấm sử dụng trong chăn nuôi. Đồng thời cảnh báo, điều tra, truy xuất và xử lý triệt để các sản phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm.