Trung tuần tháng 11, UBND huyện K rông Buk, Eaka, Buôn Đôn, Cư Kiun, Krông Bông… phối hợp với Sở TT&TT Đắk Lắk tổ chức “Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính trong CBCC,VC lần thứ I năm 2010” cho các thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức không chuyên về CNTT đang công tác tại phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện.

Hội thi gồm có hai phần: Phần thi lý thuyết bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức sử dụng máy tính thông thường như: Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft PowerPonint; mạng máy tính; virus máy tính và phần thi thực hành về kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng và kỹ năng khai thác thư điện tử, thông tin trên mạng Internet. Mục đích của hội thi nhằm phát hiện những cá nhân có kỹ năng sử dụng thành thạo vi tính áp dụng vào công việc chuyên môn hàng ngày tại cơ quan, đơn vị, qua đó lựa chọn những cá nhân đạt thành tích cao nhằm tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng để tham gia hội thi cấp tỉnh. Bá Thăng