GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đắk Lắk hướng dẫn các đơn vị, nhà trường thực hiện chế độ bồi dưỡng với giáo viên thể dục từ năm học 2016-2017 trở đi.

Dak Lak: Thuc hien che do boi duong voi giao vien the duc - Anh 1

Theo đó, đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao: Được cấp 2 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 2 đôi giầy thể thao/năm, 4 đôi tất thể thao/năm, 4 áo thể thao ngắn tay/năm.

Đặc thù một số giáo viên được đào tạo các môn như sinh thể, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh nhưng thực tế trường bố trí dạy môn thể dục thì vẫn được hưởng chế độ như giáo viên chuyên trách.

Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 1 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 1 đôi giầy thể thao/năm, 2 đôi tất thể thao/năm, 2 áo thể thao ngắn tay/năm theo quyết định của Chính phủ.

Căn cứ vào giá cả thị trường hiện nay, trên cơ sở nguồn kinh phí dự toán chi thường xuyên cấp cho các đơn vị còn hạn hẹp, Sở GD&ĐT cũng thống nhất giá chung cho các đơn vị lập dự toán và thanh toán.

Theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT quy định, cấp THCS và THPT, 1 năm có 2 tiết lý thuyết và 68 tiết thực hành, bậc tiểu học từ lớp 2 đến lớp 5 có 70 tiết thực hành, riêng lớp l có 35 tiết thực hành. Mức chi 1 tiết thực hành bằng 1% theo hệ số mức lương cơ bản áp dụng theo thời điểm.

Kinh phí chi trả từ ngân sách nhà nước cấp cho các đơn vị, nhà trường bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ này.

Sở đề nghị các trường cho giáo viên tạm ứng tiền từ đầu năm học để giáo viên tự mua sắm cho vừa với khổ người và đảm bảo bền đẹp mô phạm.

Yêu cầu các giáo viên khi lên lớp phải mặc trang phục đã mua để giảng dạy theo đúng quy định của môn học.