Năm học 2016 - 2017, toàn tỉnh Đăk Lăk thiếu gần 1.500 phòng học bộ môn và các phòng học chức năng ở các bậc học.

Dak Lak thieu gan 1.500 phong hoc o cac bac hoc - Anh 1

Ở bậc học mầm non vẫn còn hơn 250 phòng học mượn tạm, nhất là ở các điểm trường lẻ; bậc trung học cơ sở thiếu hơn 1.200 phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành.

Năm học này, toàn nghành giáo dục Đăk Lăk có hơn 16.500 phòng học, trong đó có hơn 10.000 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ gần 62%. Từ năm 2010 đến nay, bình quân mỗi năm, tỉnh Đăk Lăk đầu tư hơn 100 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù đã được Nhà nước quan tâm đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nhưng tình trạng thiếu phòng học, phòng bộ môn tại tỉnh Đăk Lăk vẫn chưa thể khắc phục được.