Đăk Lăk có 35 xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), 81 buôn, thôn ĐBKK của 35 xã vùng II đang được Chính phủ đầu tư thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi). Đến nay, đã có các xã Cư Pâng (huyện Krông Buk), Ea Tam (Krông Năng) và Ea Bung (Ea Súp) đã hoàn thành chương trình này.

Hơn 10 tháng của năm 2010, tỉnh đã tập trung thực hiện các dự án phát triển sản xuất với trên 18,195 tỉ đồng hỗ trợ 6.392 hộ nghèo, đạt trên 92% kế hoạch. Trong đó, đã hỗ trợ vốn 12,019 tỉ đồng mua 2.509 con bò giống sinh sản cấp cho nông dân; cấp trên 80.000 cây giống công nghiệp với giá trị 516,5 triệu đồng; hỗ trợ 80 tấn giống lúa mới, ngô lai với giá trị 3,75 tỉ đồng; hỗ trợ 40,2 tấn phân bón; hỗ trợ 62 máy nông nghiệp chế biến nông sản cho những hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn phục vụ sản xuất. Toàn tỉnh đã triển khai 23 mô hình sản xuất tiến tiến gồm sản xuất giống lúa mới, phát triển ngô lai,... chăn nuôi bò, lợn. Với nguồn vốn được cấp, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 108 công trình thiết yếu cho các thôn, buôn, các xã vùng ĐBKK. Trong đó có 60 công trình giao thông, 25 công trình trường học, 3 công trình thủy lợi, xây dựng 1 cầu bê tông, 1 công trình cấp nước sinh hoạt với tổng giá trị nguồn vốn được cấp gần 50 tỉ đồng; hỗ trợ 12.641 hộ nghèo với số tiền gần 13 tỉ đồng; hỗ trợ 5.701 học sinh nghèo 13,7 tỉ đồng để có điều kiện đi học các trường đại học, cao đẳng.../.