Trong các ngày 18 - 21/10/2016, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Thông tin Truyên thông tổ chức lớp tập huấn công nghệ thông tin cho 60 cán bộ cơ sở và chi Hội của huyện Krông Buk, Krông Ana.

Dak Lak: Tap huan ve CNTT cho 60 can bo Hoi Nong dan xa - Anh 1

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Theo chương trình tập huấn, các học viên được trang bị các kỹ năng sử dụng máy vi tính; Hướng dẫn chương trình Microsoft Word 2010; Hệ thống mail tỉnh phiên bản mới nâng cấp năm 2015; kỹ năng tìm kiếm, khai thác thông tin trên mạng Internet để phục vụ hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống, sản xuất cho người dân trên địa bàn nông thôn.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ Hội Nông dân cơ sở về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động công tác Hội, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực công tác chuyên môn cán bộ cơ sở và kỹ năng hướng dẫn nông dân sử dụng Internet vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập,cải thiện đời sống, xây dựng nông thôn mới.

PV