Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang xảy ra dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc với trên 600 con trâu, bò mắc bệnh và những diễn biến phức tạp. Đây là tỉnh duy nhất đang tái phát dịch lở mồm long móng trong cả nước hiện nay.

Dak Lak: Bung phat dich lo mom long mong tren dan gia suc - Anh 1

Huyện Krông Bông tổ chức phun thuốc khử trùng xe ô tô đi lại trên địa bàn để ngăn chặn dịch di chuyển ra các địa phương khác

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố, dịch lở mồm long móc trên các đàn gia súc trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, các vùng dịch hiện có dịch là: Ea Súp, Krông Bông và Buôn Đôn. Các vùng này hiện đang uy hiếp đối với các huyện còn lại.

Trong thời gian có dịch, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc cảm nhiễm với bệnh lở mồm long móng và các sản phẩm từ trâu, bò ra, vào vùng dịch.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo Sở NN-PTNT phối hợp với UBND cấp huyện triển khai công tác chống dịch, tập trung mọi nguồn lực để dập dịch, thực hiện khẩn trương các biện pháp về phòng, chống dịch lở mồm long móng.

Bên cạnh đó UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo cho các địa phương chưa có dịch lở mồm long móng phải chủ động và tăng cường công tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ dịch bệnh gia súc để xử lý kịp thời nếu dịch xảy ra.