QĐND - Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm TCCT và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam đã sang thăm hữu nghị chính thức LB Nga và CH Bê-la-rút từ ngày 25-6 đến 6-7.