ANTĐ - Ngày 24-5, Ngân hàng TMCP Đại Tín chính thức được chuyển đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 1161/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam là ngân hàng đa năng, tập trung hoạt động theo hướng cung cấp các dịch vụ ngân hàng đặc thù đến các khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng nhà ở xã hội, nhà trả chậm… Ngân hàng có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, ngay tại lễ ra mắt, Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam đã ký kết hợp tác về việc triển khai hỗ trợ tín dụng đối với các chương trình nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp.

Anh Tú