Đại tá Phùng Quang Hải đã bàn giao chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty 319 cho Đại tá Trần Đăng Tú.

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Hội nghị bàn giao các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 giữa đồng chí Đại tá Phùng Quang Hải với đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty.

Hội nghị cũng bàn giao chức danh Tổng Giám đốc giữa đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú với đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển.

Dai ta Phung Quang Hai thoi chuc Chu tich TCT 319 - Anh 1

Tổng công ty 319 tiền thân là Sư đoàn 319/Quân khu 3, thành lập ngày 07/03/1979 theo Quyết định số 231/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng. Năm 2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định điều chuyển Tổng công ty 319 về trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo, năm 2016, giá trị sản xuất ước đạt 9.461,7 tỷ đồng, bằng 6,04 lần so với năm 2009; doanh thu ước đạt 9.393,5 tỷ đồng, bằng 7,06 lần so với năm 2009; lợi nhuận trước ước đạt 198,1 tỷ đồng, bằng 8,17 lần so với năm 2009.

H. Tú