Kết quả đo và phân tích không khí của cơ quan môi trường Hoa Kỳ sáng 5/10 cho biết, thành phố Hà Nội đứng thứ hai trong các thành phố ô nhiễm không khí nhất trên thế giới.

Dai su quan Hoa Ky phan hoi thong tin ve chi so o nhiem khong khi - Anh 1

Dai su quan Hoa Ky phan hoi thong tin ve chi so o nhiem khong khi - Anh 2

Danh sách những thành phố ô nhiễm nhất được đo sáng 5/10.

Chia sẻ với báo chí từ góc độ chuyên gia nghiên cứu về ô nhiễm môi trường, giáo sư tiến sỹ khoa học Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cũng khẳng định, hiện nay thành phố Hà Nội đang bị ô nhiễm không khí nặng nề bởi bụi mịn và khí benzene.

Tuy nhiên, trị số nồng độ bụi PM2,5 do cơ quan môi trường Mỹ ghi nhận tại thành phố Hà Nội, chỉ là trị số cực hạn đột xuất ở thời điểm bất thường. Ví dụ, thời điểm đo có cơn gió thổi tức thời mang theo nồng độ bụi lớn đi qua thiết bị đo. Đây cũng không phải là trị số trung bình ngày nên không thể xem là trị số đại diện của ngày hôm đó để đánh giá mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội.

Chính vì thế, ông Đăng cho rằng, để đánh giá mức độ ô nhiễm của một địa phương vào một ngày cụ thể nào đó, thì phải lấy trị số trung bình đo của 24 giờ liên tục ngày đó làm đại diện. Đánh giá mức độ ô nhiễm năm thì phải căn cứ vào trị số trung bình đo của cả năm liên tục từng ngày, từng giờ làm trị số đại diện.

“Không thể lấy trị số đo tức thời bất thường ở một thời điểm và ở một địa điểm nào đó làm trị số đại diện để đánh giá mức độ ô nhiễm không khí trong ngày cho toàn thành phố được,” ông Đăng nói.

Về nguyên nhân dẫn tới ô nhiễm không khí, theo ông Đăng, ô nhiễm ở thành phố Hà Nội có thể gây ra bởi bụi thải ra từ các ống xả của các phương tiện giao thông, bụi phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, bụi phát sinh từ các hoạt động xây dựng, và việc đốt rơm rạ sau vụ mùa../.