Trước khi rời Việt Nam sau nhiệm kỳ công tác 4 năm, Đại sứ New Zealand Haike Manning đã chuẩn bị một món quà nhỏ thể hiện tình yêu, lòng kính trọng với Việt Nam và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Theo Tiền Phong