Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius trả lời báo giới trong nước về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

Hoàng Hiệp