Cơn Đại hồng thủy huyền thoại 8.300 năm trước có thể chính là tiền đề cho sự phát triển nông nghiệp tại châu Âu.