Trong 2 ngày, 28-29/9/2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2019 với sự tham dự của 143 đại biểu chính thức. Ông Huỳnh Văn Hải, PCT UB MTTQVN tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội.

Dai hoi MTTQ thi xa Cai Lay - Anh 1

Ông Huỳnh Văn Hải, PCT UBMTTQ tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cai lậy hoạt động lâm thời từ năm 2014, được tách ra từ huyện Cai Lậy.

Trong thời gian lâm thời, Ủy ban MTTQ thị xã đã tập trung lãnh đạo nâng chất hoạt động các xã, phường, đổi mới nội dung phương thức hoạt động; tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Kết quả nhân dân đóng góp trên 54 tỷ đồng, 208.673 ngày công lao động để xây xựng 578 công trình giao thông nông thôn; trên 1,5 tỷ đồng xây dựng 353 cổng rào và 6 603 bóng đèn đường ANTT; vận động quỹ Vì người nghèo hơn 12 tỷ đồng xây dựng 70 nhà đại đoàn kết;

Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa 11.923 tỷ đồng xây dựng 24 nhà tình nghĩa; phối hợp tổ chức 190 phiên chợ hàng Việt về nộng thôn, đẫy mạnh tuyên truyền vận động cuộc vận động Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;

Tổ chức tốt tiếp xúc, gặp gỡ cử tri, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp hòa giải thành ở cơ sở 80-85%, thực hiện tốt vai trò giám sát xây dựng đảng, chính quyền…

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 là 51 thành viên.

Đào Huy (MTTQ Tiền Giang)