Ngày 22.2.2009, tại thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã diễn ra Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội sản xuất gạch sét nung công nghệ cải tiến tỉnh Hải Dương. Tham dự Đại hội có đại diện một số cơ quan trung ương, đại diện các sở/ban/ngành, huyện/thành phố trong tỉnh cùng các hội viên trong Hiệp hội