Ngày 25.11, tại Hội trường Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Đại hội Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhiệm kỳ IV (2016-2021).

Dai hoi Hiep hoi Quang cao Viet Nam nhiem ky IV - Anh 1

Hoa hậu Kim Hồng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chụp ảnh cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

Phương hướng, nhiệm vụ của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam là "Giữ vững đoàn kết nội bộ, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa các mặt công tác; phát huy năng lực điều hành của Ban Chấp hành, chú trọng việc tập hợp, khai thác tiềm năng của các hội viên, nâng cao vị trí, vai trò của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam bước vào kỳ mới theo tinh thần Đoàn kết - Hợp tác - Hội nhập - Phát triển".

Sự nỗ lực Hiệp hội đã cơ bản từng bước hoàn thiện và có những hoạt động và sự kiện nổi bật như: Giải thưởng quảng cáo sáng taio Việt Nam "Quả chuông vàng"', Liên hoan Quảng cáo Việt Nam VAF, Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam VietAd, Ký sự Thăng Long...

Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới - Tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CIAT tiếp tục đắc cử Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhiệm kỳ IV.

Hoa hậu Kim Hồng cùng với tất cả các lãnh đạo của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam qua nhiều thời kỳ và các lãnh đạo vừa đắc cử vinh dự nhận được phần thưởng cao quý Huân chương Lao động Hạng ba do Chủ tịch nước phong tặng và bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã có thành tích xuất sắc tổ chức thành công Đại hội Quảng cáo Châu Á lần thứ 28 AdAsia 2013 tại Hà Nội và nhiều sự kiện quảng cáo Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế và quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

P.V