- Ngày 22/4, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 14 (khóa IX) đã họp cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2012, Đại hội Đoàn các cấp sẽ diễn ra với nội dung: đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới; cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành, Bí thư (đối với các đơn vị bầu trực tiếp Bí thư); bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên... Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đại hội Đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam. Việc xây dựng nội dung, phương hướng nhiệm kỳ tới của Đoàn các cấp phải đảm bảo quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ các cấp và phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu nhi, nên mạnh dạn lựa chọn đội ngũ cán bộ Đoàn theo hướng ngày càng trẻ hóa.