Phát biểu với Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Sau Đại hội này, Đảng bộ Tổng cục An ninh II cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần bảo vệ thành công các sự kiện quan trọng của đất nước sắp diễn ra, trong đó có sự kiện 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; Hội nghị cấp cao các nước ASEAN; bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng…

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục An ninh II - Bộ Công an đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010-2015. Đến dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện Đảng ủy các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục… trực thuộc Đảng ủy Công an TW. Sau lời khai mạc Đại hội của Thiếu tướng Phạm Dũng, Ủy viên Đảng ủy Công an TW, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Tổng cục khóa VII; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2010-2015, nêu rõ: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tổng cục An ninh, nay là Tổng cục An ninh II đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục An ninh lần thứ VII đã đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất được giao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TW lần thứ V; bầu BCH Đảng bộ khóa mới gồm 21 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TW lần thứ V… Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng và các đại biểu dự Đại hội. Thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng biểu dương thành tích của Đảng bộ Tổng cục An ninh II đã đạt được và chỉ đạo: Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới nhận thức về An ninh quốc gia (ANQG) trong bối cảnh tình hình mới, bên cạnh các vấn đề về ANQG truyền thống, cần chú ý tới ANQG phi truyền thống. Xuất phát từ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong tình hình mới, Đảng bộ Tổng cục An ninh II cần có những đánh giá tiếp theo, thấy được định hướng, mục tiêu phát triển của đất nước, của Bộ Công an, từ đó xác định và làm tròn nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội địa, hiện đại hóa, nâng cao khả năng tác chiến trong nội địa; Đảng bộ Tổng cục An ninh II phải lãnh đạo tốt việc thực hiện chức năng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an trong lĩnh vực bảo vệ ANQG; tập trung lãnh đạo đổi mới chủ trương, đối sách, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động xâm phạm ANQG. Đảng bộ cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, làm cho mỗi cán bộ, chiến sỹ, đảng viên nhận thức đúng đắn, tư tưởng vững vàng; mỗi lãnh đạo, đảng viên trong từng đơn vị phải giữ vai trò đầu tàu gương mẫu, hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao; Tổng cục cần chủ động đảm bảo các điều kiện, trang bị, phương tiện hiện đại để phục vụ chiến đấu, đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới… Sau Đại hội, Đảng bộ cần quán triệt tinh thần của Đại hội tới từng cán bộ, chiến sỹ, đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh: Sau Đại hội này, Đảng bộ Tổng cục An ninh II cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần bảo vệ thành công các sự kiện quan trọng của đất nước sắp diễn ra, trong đó có sự kiện 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; Hội nghị cấp cao các nước ASEAN; bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng…