ND - Ngày 24-9, tại TP Đông Hà, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, các Ban của T.Ư Đảng, các bộ, ngành T.Ư, Quân khu 4; đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ, cùng 331 đại biểu thay mặt cho hơn 32 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu ý kiến khai mạc Đại hội. Báo cáo chính trị do đồng chí Lê Hữu Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày, nêu rõ: Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đạt được những thành tựu quan trọng. Nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân năm năm đạt 10,8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh luôn được coi trọng và thường xuyên tăng cường. Hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lan tỏa sâu rộng. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Thị Khiết đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Hà Thị Khiết lưu ý, với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội cần nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình để đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh: Quảng Trị cần có giải pháp khai thác, phát huy có hiệu quả, nhất là về tiềm năng đất đai và nguồn lực con người. Quan tâm làm tốt hơn công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển mạnh kinh tế biển. Cần gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với định hướng phát triển xây dựng nông thôn mới. Tăng cường xúc tiến đầu tư, có chính sách thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; đầu tư phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ. Ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, thủy lợi. Tích cực giải quyết tốt các vấn đề xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Khảo sát, tìm kiếm thị trường để tổ chức thực hiện chương trình xuất khẩu lao động nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chăm lo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Không ngừng củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, các cơ quan bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân... Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 15 làm việc đến hết ngày 26-9. * Chiều 24-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2010-2015, họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra từ ngày 22 đến 24-9. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ từ nay đến năm 2015, định hướng đến 2020: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường quốc phòng an ninh; tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh CNH, HĐH; phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và an sinh xã hội. Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2020. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Công Ngọ được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy khóa 18 nhiệm kỳ 2010-2015. * Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, chiều 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2010-2015 đã họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến 2015, với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong công cuộc đẩy mạnh giảm nghèo nhanh và bền vững; đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; mở rộng và tăng cường đối ngoại; phấn đấu sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía bắc. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XI của Đảng. BCH Đảng bộ tỉnh đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2010-2015. * Sau ba ngày làm việc, ngày 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 9 đã kết thúc thành công. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2011-2015: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13%/năm trở lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến năm 2015, GDP bình quân đầu người 2.500 - 2.600 USD; kim ngạch xuất khẩu 900 triệu USD; 100% số xã trong đất liền có đường từ huyện về trung tâm xã; 98% số hộ sử dụng điện; 96% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 25% số xã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới; giải quyết việc làm từ 32.000 đến 35.000 lao động/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4,5%. Hằng năm có hơn 83% số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, kết nạp từ 3.000 đảng viên trở lên. Tiếp tục triển khai sâu rộng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010- 2015, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XI của Đảng. BCH Đảng bộ tỉnh đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Quang Bền, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015.