QĐND - Ngày 16-10, tại thành phố Vinh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII được khai mạc trọng thể. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Sau khi điểm lại những tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đây là những cơ hội, đồng thời cũng là những đòi hỏi đặt ra đối với công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh nhằm tương xứng với truyền thống cách mạng và tiềm năng của địa phương. Theo đó, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị đại hội tập trung thảo luận, xác định rõ những tiềm năng, lợi thế; tìm giải pháp khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển toàn diện. Phấn đấu, đến cuối nhiệm kỳ, Nghệ An có mức thu nhập bình quân đầu người bằng mức bình quân chung của cả nước… Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị: Tỉnh cần quan tâm làm tốt việc rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; quy hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực, các vùng; quy hoạch sử dụng đất, phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị; gắn quy hoạch phát triển của tỉnh với quy hoạch phát triển chung của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước, đồng thời quản lý chặt việc thực hiện quy hoạch. Phải tạo được bước phát triển kinh tế có tính chất đột phá nhanh, hiệu quả và bền vững... *Ngày 16-10, Đại hội đại biểu lần thứ V, Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) nhiệm kỳ 2010-2015, đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ CATW và lựa chọn bầu 18 đại biểu chính thức, ba đại biểu dự khuyết cùng với sáu đại biểu đương nhiên vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ CATW đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của lực lượng CAND 65 năm qua, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, đoàn kết, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn TTATXH, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại hội xác định mục tiêu chung nhiệm kỳ 2010- 2015 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của lực lượng Công an, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và TTATXH, tạo môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Văn Hiền, Sỹ Minh, Anh Vũ