(VOV) - Sáng 27/9, tại thành phố Hải Dương khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV. Dự Đại hội có 315 đại biểu đại diện cho hơn 90.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tới dự và chỉ đạo Đại hội. Trong Diễn văn khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến nêu rõ các nhiệm vụ quan trọng của Đại hội và đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc thật nghiêm túc với phong cách và tư duy mới, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, vì mục đích cao nhất là sự thành công của Đại hội và sự giàu mạnh của quê hương Hải Dương. Tiếp đó, Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, khẳng định những thành tựu to lớn đạt được trong 5 năm qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân: kinh tế tăng trưởng khá, đạt cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh, quốc phòng bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra 4 bài học kinh nghiệm lớn. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển 5 năm 2010-2015, Đảng bộ Hải Dương phấn đấu: đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân chung của cả nước, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo nền tảng để đến năm 2020 Hải Dương cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Trên cơ sở đó, tỉnh xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2010-2015 và đề ra 18 nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn trên các lĩnh vực. Về những phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, bà Nguyễn Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nói: “Trước mắt tập trung rà soát các dự án phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng đang triển khai, hoàn chỉnh quy hoạch và đẩy mạnh phát triển kinh tế thuộc các vùng và các tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh; từng bước đổi mới cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển các lĩnh vực có hiệu quả kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường…”. Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương nỗ lực đạt được trong 5 năm qua. Ông Phùng Quang Thanh đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội thẳng thắn tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân chủ quan đóng góp cho Đại hội những giải pháp khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ qua, và những giải pháp đột phá nhằm phát triển toàn diện kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ tới. Chiều 27/9, Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, thảo luận tham gia ý kiến vào các văn kiện của Đảng bộ trình Đại hội XV và Dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XI của Đảng. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV làm việc hết ngày 28/9./. PV