Từ ngày 1-3/10 sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên”.

Đại hội sẽ thực hiện 4 nội dung chính: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005-2010 và đánh giá kết quả hơn 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015; thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, tình hình và kết quả thực hiện đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở nhìn chung thành công tốt đẹp. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ, chu đáo về mọi mặt, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Trong số 20 đảng bộ cấp trên cơ sở tiến hành đại hội đã có 3.781 đại biểu tham dự hội nghị này. Đại biểu dự hội nghị đều phát huy cao tinh thần trách nhiệm của mình, tham gia thảo luận đóng góp vào văn kiện đại hội sôi nổi, sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết trong xây dựng đảng bộ, xây dựng cấp ủy khóa mới. Công tác nhân sự và kết quả bầu cử bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Kết quả Ban Chấp hành các đảng bộ, tổng số cấp ủy viên trúng cử tại đại hội là 702 đồng chí, trong đó có 301 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu. Trong đó có 542 đồng chí có trình độ đại học trở lên (chiếm tỷ lệ 77,2%), 460 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị (65,52%), 116 đồng chí là người dân tộc thiểu số (chiếm 16,52%)... Đại hội cấp trên cơ sở đã bầu 305 đại biểu chính thức và 37 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015). Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV khẳng định: Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong nhiệm kỳ đạt 12,1%. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 18,44%; thương mại - dịch vụ tăng 22,19%; nông - lâm - ngư nghiệp tăng 6,17%. Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, năm 2010 tổng GDP ước đạt 12.810 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so năm 2005; bình quân thu nhập đầu người tính theo giá hiện hành đạt 14,2 triệu đồng/người, theo giá so sánh 1994 là 7,3 triệu đồng/người tương đương 963,3 USD, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế, chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Đến nay, nông - lâm nghiệp chiếm 49,9%, công nghiệp - xây dựng 17,4%, dịch vụ 32,7%. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ trẻ em đi mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh dân tộc thiểu số tăng khá, các huyện, thị xã, thành phố đều có trường dân tộc nội trú, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn là 98,41%. Tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở; trường lớp được xây dựng khang trang; đào tạo nghề tăng nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 27,2% năm 2005 lên 37% năm 2010… Lao động, việc làm, chính sách dân tộc và một số vấn đề về xã hội có nhiều chuyển biến. Bằng các biện pháp phát triển sản xuất, cho vay vốn, đưa lao động làm việc ngoài tỉnh và xuất khẩu đạt kết quả khá. Trong 5 năm đã giải quyết việc làm cho hơn 12 vạn lao động; tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn xuống còn 7,5% (NQ 8%); tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị còn 2,98%; tỷ lệ hộ nghèo còn 10%. Các chính sách về kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đồng bộ và phát huy hiệu quả, đặc biệt đã hoàn thành Chương trình 132, 134. Phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” tạo được sự quan tâm và hưởng ứng của toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng ngày càng được chú trọng. Chất lượng, số lượng tổ chức cơ sở đảng không ngừng tăng lên; công tác phát triển đảng viên hàng năm tăng hơn 10% so với NQ Đại hội đề ra; lề lối làm việc, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng từng bước được đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát đã được các tổ chức đảng triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu chương trình đã đề ra. Thông qua đó, giúp cấp ủy các cấp phát huy được ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, đảm bảo cho Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng được tuân thủ một cách nghiêm túc, đúng đắn, có hiệu quả. Vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, tổ chức đảng ngày càng vững mạnh. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đắk Lắk phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ 14-15%. Tăng trưởng ngành nông, lâm, ngư nghiệp 5-6%; công nghiệp và xây dựng 23-24%; dịch vụ 20-21%. Tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế là: thương mại, dịch vụ 41-42%; nông, lâm, ngư nghiệp 32-33%; công nghiệp, xây dựng 25-26%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.780 - 1.790 USD; Cải tạo, nâng cấp nhựa hoặc bê tông hóa 100% đường tỉnh lộ, 80% đường huyện, 50% đường xã, liên xã và 100% xã có đường nhựa đến trung tâm; 100% thôn buôn có điện, 99% số hộ được dùng điện; Nâng độ che phủ của rừng đạt 52% diện tích tự nhiên trở lên; Giải quyết việc làm cho 13 vạn lao động; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 20%; Phấn đấu 100% thôn buôn, tổ dân phố, trường học có chi bộ đảng. Hằng năm kết nạp trên 3.500 đảng viên mới; có 75-80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh…