(HNM) - Sáng 7-2, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức họp báo về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012-2017).

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên đã thông báo về nội dung và kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Trong đó, tập trung vào vấn đề đời sống, việc làm của lao động nữ, bình đẳng giới, đào tạo - bồi dưỡng - sử dụng cán bộ nữ; tăng cường năng lực đại diện của tổ chức Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước trong thời kỳ mới; công tác thu hút - tập hợp hội viên, tăng cường tính liên hiệp của Hội LHPN Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc trong giai đoạn mới… Cùng dịp này, TƯ Hội sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với Hội LHPN 63 tỉnh, TP về đào tạo nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn; các giải pháp giáo dục trong gia đình, nâng cao kiến thức - kỹ năng nuôi dạy con; trao giải thưởng Covalepxcaia năm 2011, trao tặng "Mái ấm tình thương" và 1.000 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, con em cán bộ, chiến sĩ biên phòng, hải đảo…

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô từ ngày 11 đến ngày 14-3.