Ngày 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc, với sự tham dự của 315 đại biểu được bầu từ 16 Đảng bộ cấp huyện và tương đương.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phùng Quang Thanh cho rằng mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể trong Báo cáo Chính trị thể hiện quyết tâm cao, trong đó, phấn đấu đến năm 2020, Hải Dương cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, đây là ý chí dám nghĩ, dám làm, dám vượt lên của toàn Đảng bộ và nhân dân Hải Dương. Vì vậy, từ nay đến năm 2015, Hải Dương phải quyết tâm phấn đấu cao và có giải pháp đột phá để đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội và nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên, ông Phùng Quang Thanh lưu ý, Hải Dương cần đầu tư, chăm lo cho nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, hiện đại; đẩy mạnh chăn nuôi gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Hải Dương cần làm tốt công tác quy hoạch, có giải pháp cơ cấu và phát triển kinh tế vùng: vùng đô thị, ven trục giao thông, trung du và vùng đồng bằng. Rà soát các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, lựa chọn những ngành, sản phẩm có giá trị lớn, chất lượng cao, công nghệ tiên tiến; phát triển du lịch tâm linh, sinh thái, là cầu nối giữa Hà Nội, Hải Dương và các thành phố ven biển. Ông Phùng Quang Thanh nhấn mạnh Hải Dương cần chú trọng phát triển văn hóa-xã hội; tăng đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm; thường xuyên thực hiện tốt các nhiệm vụ về củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt và vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở; Tỉnh Hải Dương cần tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng sâu sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên, đề ra chủ trương, nghị quyết ngắn gọn, sát với tình hình thực tế, mang tính khoa học và khả thi cao... Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XIV, nêu rõ: 5 năm qua, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng bình quân 9,8%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt gần 18 triệu đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2005..../. Trần Tiến Duẩn (TTXVN/Vietnam+)