Ngày 3/10 Trường Đại học y dược Cần Thơ khai giảng năm học mới. Năm học 2010-2011, Trường đề ra 12 nhiệm vụ nhằm liên kết làm tốt cả hai nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Ngoài đào tạo 1.768 sinh viên trúng tuyển năm học 2010-2011, Trường còn mở 17 mã ngành và chuyên khoa đào tạo hệ chính qui, không chính qui, liên thông nhằm giải quyết nguồn nhân lực y tế đang thiếu hụt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cả miền Đông Nam Bộ. Qui mô đào tạo của Trường trong năm học 2010-2011 đã tăng gấp 2 lần so với năm 2005 trong đó có 432 học viên sau đại học, nâng tổng số học viên sau đại học là 804 người. Đại học Y Dược Cần Thơ – địa chỉ duy nhất đào tạo nguồn nhân lực y tế bậc đại học và sau đại học, đã chú trọng mở rộng đào tạo theo địa chỉ. Bình quân mỗi năm trường đào tạo 50 bác sĩ theo địa chỉ để cung ứng cho các xã, thị trấn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Hiện Trường Đại học y dược Cần Thơ đang thực hiện mô hình Viện- Trường, vừa đào tạo nhân lực vừa tiến hành nghiên cứu khoa học, góp phần phục vụ phát triển nền y học hiện đại. Đến nay, trường có hơn 100 công trình nghiên cứu khoa học, xây dựng được 12 đề án, đề cương nghiên cứu đề tài cấp bộ, cấp tỉnh, thành và có 52 đề tài cấp cơ sở được ứng dụng trong điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân./.