Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, với kinh nghiệm 60 năm đào tạo, Trường Đại học Xây dựng đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng. Nhân dịp này, Tạp chí GTVT đã có cuộc trao đổi với PGS. TS. Phạm Duy Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng về những thành tựu đạt được và chiến lược phát triển Nhà trường thời gian tới.

PV: Ông có thể khái quát những nét nổi bật của Trường trong 50 năm xây dựng và phát triển?

PGS. TS. Phạm Duy Hòa: Trường Đại học Xây dựng được thành lập năm 1966, tiền thân là Khoa Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ra đời trong những năm tháng chiến tranh, Trường phải đi sơ tán ở nhiều nơi như Hà Bắc, Vĩnh Phú, đối mặt với thiên tai, địch họa... Cuối năm 1983, Trường chuyển về Hà Nội có trụ sở tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời kỳ đó, điều kiện kinh tế của đất nước vô cùng khó khăn. Có thể thấy chặng đường phát triển của Nhà trường là một quá trình đầy gian khó, nhưng chính hoàn cảnh khó khăn đó đã tôi luyện và hun đúc tinh thần dũng cảm, vượt khó và ý chí v­ươn lên của các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Xây dựng. Nhà trường luôn tự hào rằng trong mọi hoàn cảnh chưa một khóa đào tạo nào bị gián đoạn, mọi hoạt động của Trường luôn được giữ vững. Trong sổ vàng truyền thống của Trường còn lưu giữ những chiến công, những thành tích về đào tạo và nghiên cứu khoa học, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Bằng công sức của nhiều thế hệ, Trường Đại học Xây dựng luôn giữ vững vị thế là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng của đất nước.

Những năm gần đây, Trường Đại học Xây dựng đang tập trung mọi cố gắng để có thể thực hiện tốt nhất chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chủ động bước vào tiến trình tự chủ và hội nhập quốc tế.

Dai hoc Xay dung:Dao tao la trong tam, nghien cuu khoa hoc la then chot - Anh 1

PGS. TS. Phạm Duy Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng

PV: Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực xây dựng, theo ông đâu là bí quyết để tạo sự thành công đó?

PGS. TS. Phạm Duy Hòa: 50 năm xây dựng và phát triển với bao khó khăn gian khổ. Mặc dù vậy, trong mọi thời điểm, trong mọi hoàn cảnh Trường Đại học Xây dựng luôn luôn xác định chất lượng là mục tiêu hàng đầu. Nguyên tắc đó đã được giữ vững suốt những năm qua trong đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động khác của Nhà trường. Kiên định với mục tiêu chất lượng, bù lấp những khó khăn thiếu thốn bằng tinh thần cống hiến trong lao động của lớp lớp thế hệ thầy và trò Trường Đại học Xây dựng là bí quyết tạo nên thành công của Nhà trường.

PV: Trong xu hướng các trường đại học phải tự chủ mọi mặt để khẳng định chỗ đứng của mình thì Trường Đại học Xây dựng đã chuẩn bị những điều kiện gì cho mục tiêu lớn này?

PGS. TS. Phạm Duy Hòa: Như đã nói ở trên, những năm gần đây, Trường Đại học Xây dựng đang tập trung mọi cố gắng, triển khai nhiều mặt công tác để chủ động bước vào tiến trình tự chủ và hội nhập quốc tế.

Về đào tạo, Nhà trường đang triển khai xây dựng chương trình đào tạo mới theo hướng tiếp cận CDIO để đào tạo ra những kỹ sư, kiến trúc sư phù hợp với nhu cầu xã hội trong nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và trước mắt là hội nhập với ASEAN. Theo kế hoạch sẽ bắt đầu tuyển sinh từ năm 2018. Song song với việc xây dựng chương trình đào tạo mới, Nhà trường đang khẩn trương và quyết liệt thực hiện công tác kiểm định trường để tự hoàn thiện mình trước khi bước vào giai đoạn mới với nhiều thách thức. Hiện tại, Trường đang triển khai công tác đánh giá, kiểm định trường theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời cùng với các Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh đăng ký kiểm định của HCERES (Cộng hòa Pháp).

Về cơ cấu bộ máy, cơ sở vật chất và tiềm lực khoa học công nghệ cũng có những kế hoạch cụ thể. Nhà trường đã điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và thành lập mới một số đơn vị, xây dựng hệ thông văn bản điều hành đi đôi với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính. Tập trung nâng cấp thư viện hiện đại, quy hoạch lại toàn bộ hệ thống các phòng thí nghiệm. Xây dựng các nhóm nghiên cứu liên ngành đủ mạnh để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ lớn... và còn nhiều việc khác đã làm và sẽ phải làm.

Có thể nói, nhờ thực hiện sâu rộng công tác truyền thông, xây dựng lộ trình với những bước đi cụ thể, đến thời điểm này, toàn thể cán bộ, giảng viên đã nhận thức đầy đủ và cùng quyết tâm chủ động bước vào tiến trình tự chủ và hội nhập quốc tế.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hoàng Thạch (thực hiện)