Mới đây, Đại học Sư phạm TP.HCM đã thông báo lại điểm chuẩn chính thức của trường. Đồng thời, Đại học Sư phạm TP.HCM cũng công bố công thức tính điểm trúng tuyển mới để thí sinh tính điểm chính xác cho mình.

Đại học Sư phạm TP.HCM cập nhật lại mức điểm chuẩn của trường như sau:

Dai hoc Su pham TP.HCM cap nhat lai diem chuan - Anh 1

Dai hoc Su pham TP.HCM cap nhat lai diem chuan - Anh 2

Dai hoc Su pham TP.HCM cap nhat lai diem chuan - Anh 3

Dai hoc Su pham TP.HCM cap nhat lai diem chuan - Anh 4

Dai hoc Su pham TP.HCM cap nhat lai diem chuan - Anh 5

Ngay sau khi đăng tải lại điểm chuẩn và cách tính điểm trúng tuyển khác. Đại học Sư phạm TP.HCM cũng công bố lại cách tính điểm mới. Theo đó, cách tính điểm mới như sau:

Cách tính điểm trúng tuyển: đối với tất cả các tổ hợp, điểm trúng tuyển sẽ bằng điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (+điểm ưu tiên nếu có)

Chẳng hạn, xét thí sinh xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiếng Anh với tổ hợp thi môn Toán - Văn - Anh có số điểm: Toán: 8 điểm, Văn 9 điểm, Anh 7 điểm và thí sinh có điểm ưu tiên là 1 điểm. Điểm trúng tuyển của thí sinh sẽ bằng 8 + 9 + 7 + 1 = 25 điểm.

Xuân Diệp