TTO - Tin từ Đại học Huế ngày 23-2 cho biết đơn vị này vừa quyết định đầu tư kinh phí 15 tỷ đồng để triển khai dự án xây dựng thêm một cư xá mới cho sinh viên tại khu vực Trường Bia, TP Huế.