Sáng 6/10, trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm học 2016-2017.

Dai hoc Hang hai to chuc hoi nghi cong nhan vien chuc - Anh 1

Đại học Hàng hải tổ chức hội nghị công nhân viên chức. Ảnh minh họa

Hội nghị của Đại học Hàng Hải đã cung cấp thông tin về kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2015-2016; Kết quả thực hiện các phong trào thi đua năm học 2015-2016… Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến mang tính xây dựng về công tác đào tạo, huấn luyện; Công tác quản lý và các phong trào sinh viên; Công tác kế hoạch - tài chính… góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra của năm học mới 2016-2017.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện có gần 1.000 cán bộ, giảng viên, trong đó có 1 giáo sư, 37 phó giáo sư, 105 tiến sĩ, 467 thạc sĩ…

Việt Hòa