Theo kế hoạch sản xuất và nhu cầu sử dụng than của các đơn vị luyện thép trong hệ thống giai đoạn 2017-2020, hãng sản xuất thép Vnsteel cần 3 triệu tấn than.

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (Vnsteel) vừa thông báo về kế hoạch sản xuất và nhu cầu sử dụng than đến năm 2020.

Theo đó, căn cứ theo kế hoạch sản xuất và nhu cầu sử dụng than của các đơn vị luyện thép trong hệ thống giai đoạn 2017-2020, Vnsteel cho biết đến năm 2020 Vnsteel sẽ cần trên 3 triệu tấn than, bao gồm than mỡ luyện cốc, than cám cho thiêu kết, than antraxit, than cốc luyện kim, than kíp lê, than điện cực Graphit.

Dai gia thep Viet can 3 trieu tan than den nam 2020 - Anh 1

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với than mỡ luyện cốc, từ năm 2017 đến năm 2020, mỗi năm Vnsteel sẽ cần 180.000 tấn.

Đối với than cám cho thiêu kết, trong 2 năm 2017, 2018 mỗi năm Vnsteel cần 153,860. Năm 2019 cần 208.860 tấn. Năm 2020 cần 223,860 tấn.

Đối với than antraxit, từ năm 2017 đến năm 2020, cần lần lượt là 17.600 tấn; 17.800 tấn; 65.500 tấn; 79.300 tấn.

Đối với than cốc luyện kim, từ năm 2017 đến năm 2020, lượng than Vnsteel cần lần lượt là 278.120 tấn; 278.200 tấn; 462.300 tấn; 513.300 tấn.

Đối với than kíp lê, số lượng than cần cho năm 2017, 2018 lần lượt là 26.040 tấn; 27.600 tấn. Năm 2019, 2020 Vnsteel cần 29.550 tấn mỗi năm.

Đối với than Graphit, từ năm 2017 đến năm 2020, mỗi năm Vnsteel cần 480 tấn.

Được biết, lũy kế 9 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất ở các công ty con, công ty liên kết đồng thuận tăng dẫn đến doanh thu hợp nhất tăng hơn 352 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng 48 tỷ đồng và lợi nhuận gộp tăng 245 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, một số công ty con của Vnsteel đã đạt kế hoạch cả năm, trong đó riêng công ty mẹ đạt 118 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 84% kế hoạch đề ra.

Hòa Lộc