"Đại gia đình các dân tộc Việt Nam" - cuốn sách sẽ giúp chúng ta có những hình dung rõ nét về 54 dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Không chỉ có nội dung hấp dẫn, cuốn sách này còn rất đẹp với sự hiện diện của gần 600 bức ảnh thể hiện nét đặc trưng văn hóa của từng dân tộc.