Chiều 17/11, trong khi chất vấn, đại biểu Đồng Hữu Mạo đã công khai lá phiếu "tín nhiệm" đối với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bởi thấy nhiều vấn đề chưa vừa ý.